O BLOGU

O BLOGU

Dla kogo jest ten blog?

Odpowiem najprościej, blog jest dla tych, którzy o historii Legii i sportu warszawskiego chcą wiedzieć więcej. Czasami mam ciekawą historie do opowiedzenia więc chciałbym  ją opowiedzieć.  To w kilku słowach misja i cel tego bloga.

 

Suplement i errata

Początkowo blog miał być formą suplementu do wydanej w 2017 r. książki „Legia Warszawa 1916-2016”, której jestem współautorem.  Miał tym samym dotyczyć wyłącznie historii warszawskiej Legii. Głównie tej przedwojennej lub tuż powojennej, ponieważ ten okres działalności klubu cieszy się moim szczególnym zainteresowaniem.

Ścisły limit 1358 stron księgi spowodował, że w szufladach pozostała znaczna ilość zdjęć, dokumentów i notatek wartych opisania, które się do niej po prostu nie zmieściły. Blog jest zatem pomysłem na ich przedstawienie. Dodatkowym, nie mniej ważnym celem tej strony, jest korygowanie błędów, które zostały odnalezione już po zamknięciu prac nad książką i przekazaniu jej do druku. Aktualizowaną erratę można znaleźć tu.

Z pytań od czytelników jakie otrzymałem wynikało także, że mimo szerokiego kontekstu historycznego w jakim osadzona została opowieść o klubie, wiele opisanych historii nadal wymaga rozwinięcia. Ponadto, niektóre pytania wykraczały poza ramy książki, dotykając szerszego kontekstu sportu warszawskiego a nawet wydarzeń z innych klubów. Chcąc zatem na nie odpowiedzieć zakładam, że zamieszczane tu publikacje nie zawsze będą się wiązały z Legią i być może będą dotyczyły szeregu innych tematów związanych ze sportem sprzed kilkudziesięciu lat.

Co jeszcze tu znajdziecie?

 

Rzeczoznawstwo

Zapewne wielu z Was  oglądając na jakimś portalu aukcyjnym zdjęcia przedwojennych odznak lub medali sportowych, zastanawiało się czy na pewno są one oryginalne. Słusznie! Wcale nie musi być bowiem tak, jak to opisał w „laurce” oferowanego przedmiotu sprzedający i niestety często tak nie jest. Na blogu zamierzam umieszczać również porady dla początkujących kolekcjonerów. Myślę, że warto dzielić się tego typu wiedzą, jeśli tylko pozwoli uniknąć zrobienia z kogoś „balona”.

W kategorii „Wirtualne muzeum” będzie można natomiast zobaczyć i poznać przedmioty związane z historią sportu, pochodzące z różnych kolekcji. Zachęcam również do nadsyłania zdjęć zgromadzonych przez Was pamiątek. Może wspólnie uda się coś więcej dowiedzieć na ich temat.

Komentarze

Artykuły można komentować jedynie merytorycznie, wpisy dotyczące odczuć własnych, ocen czy obrażania jakichkolwiek klubów, osób lub choćby przepychanek kibicowskich raczej nie przejdą przez sito moderacji. Szkoda zatem na nie czasu. Masz jakieś uwagi merytoryczne, znalazłeś dodatkowe źródło informacji, masz inną koncepcje i potrafisz to uzasadnić na podstawie własnych źródeł – wtedy napisz, ale jak chcesz jedynie komuś „pojechać” to lepiej sobie odpuść. Tu nie ma miejsca na demokrację, o tym co znajdzie się w komentarzach decyduję ja.

Korzystanie z materiałów

Zawarte na tym blogu artykuły w całości są objęte prawami autorskimi, a także ograniczonymi prawami do rozpowszechniania i powielania. Jeżeli nie zostało to oznaczone inaczej, wszystkie teksty dostępne na blogu objęte są licencją Licencja Creative Commons Creative Commons – uznanie autorstwa – na tych samych warunkach 4.0.  Wykorzystanie zgromadzonych tu informacji jest dozwolone, zarówno w celach niekomercyjnych, jak i zarobkowych, tylko pod warunkiem podania bezpośrednio przy każdej formie publikacji źródła w postaci imienia i nazwiska autora wykorzystanego artykułu oraz adresu internetowego bloga (legia.warszawa.pl).

Zachowanie tego warunku zwalnia z konieczności występowania każdorazowo o zgodę na zapożyczenie, cytat bądź parafrazowaną publikację.

Uwaga! Wszystkie artykuły zawierają na ich końcu informacje o wykorzystanych w pracy nad nimi źródłach materiałów. Dotyczy to w szczególności zdjęć, których autorem są zazwyczaj osoby trzecie. Zdjęcia te mogą być objęte innymi zasadami udostępniania i rozpowszechniania niż opisane powyżej.

Blog legia.warszawa.pl jest projektem całkowicie niezależnym, niekomercyjnym, pozbawionym reklam, a autor w żaden sposób nie zarabia na publikowanych tu materiałach, ani nie uzyskuje z tego tytułu żadnych innych korzyści materialnych.